Algemene wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Gastouderopvang “Het Puzzelstukje” hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren volgens wettelijke eisen. Zo ook de wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd waar mogelijk.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van “Het puzzelstukje” en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wettelijk verplicht zijn en nodig voor het uitvoeren van de opvang. Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw gegevens.

 

Door de nieuwe Europese wet en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 Mei 2018 van kracht gaat moeten wij ons aan de volgende regels houden.

 • Uw  gegevens moeten worden opgenomen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Om welke doelen en om welke gegevens het gaat worden beschreven in dit beleid.
 • Het verwerken van gegevens beperkt zich tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor het doel waarvoor u deze gegeven heeft.
 • Voor sommige zaken vragen wij toestemming als wij deze nodig hebben voor verdere verwerking
 • Uw gegevens zijn beveiligd met wachtwoorden en waar dit mogelijk is met vingerafdruk om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.
 • Er worden geen gegevens door gegeven aan andere partijen, behalve als dit nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.
 • Wij respecteren de privacy van uw gegevens en gaan er vanuit dat u ook onze privacy gegevens respecteert.

Waarvoor verzamelen wij uw gegevens.

 • Om verdere informatie te kunnen geven.
 • Wij gaan een contract aan voor opvang.
 • Wij versturen tijdens de opvang nieuwsbrieven.
 • Wij overleggen zaken die van belang zijn voor de opvang.
 • Bij wettelijke controles moeten wij deze afspraken laten zien.
 • Indien nodig contact op te kunnen nemen met de juiste personen.
 • Toestemming van de betrokkenen wordt gegeven door het tekenen van het contract
 • Structureel aanwezige personen en gegevens voor noodopvang als gestart is met de opvang mag zonder schriftelijke toestemming van deze personen omdat het wettelijk verplicht is dit vast te leggen.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mail
     *Deze 3 worden als er geen koppeling komt niet opgeslagen, de rest van de gegevens zijn voor      in het contract.
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Persoonsgegevens van het kind
 • Gegevens voor noodopvang van opa’s, oma’s of andere opgegeven personen. (Naam, telefoon en relatie tot het kind)
 • Polisnummer ziekenfonds
 • Gezondheid of levensbeschouwing (echter alleen als deze van belang is voor de opvang)

Verstrekken aan derden.

 • Uw gegevens worden alleen verstrekt aan andere partijen indien dit noodzakelijk is voor de opvang of de wetgeving hieromheen.
     *Derde partijen zijn in dit geval uw Gastouderbureau, de belastingdienst, de GGD en mijn                belastingconsulent.
 • Verstrekken van fotomateriaal alleen na schriftelijke toestemming in uw contract. Het gaat hierbij om foto gebruik via facebook of de website (kinderen staan hierbij over het algemeen niet herkenbaar in beeld) of foto’s via whatsapp naar andere ouders binnen de opvang.
     *Ouders mogen ook GEEN foto’s openbaar maken als er andere kinderen zichtbaar in beeld zijn!
 • Wij zijn verplicht om voor noodopvang een achterwacht te kunnen inschakelen met deze persoon
  is afgesproken waar de lijst met noodnummers te vinden is. Deze kunnen alleen in geval van nood worden ingezien.

    Mijn website.

 • Op mijn website worden gegevens geplaatst van Google Analytics. Hier kan ik zien hoeveel bezoekers de site heeft gehad en welke onderdelen er bekeken zijn. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens.

Sociaal media en andere links op de site

 • Op de website staat een knop naar mijn Facebook pagina. Voor informatie hoe Facebook om gaat met uw gegevens verwijs ik u naar het privacy reglement van Facebook zelf.
 • Er staat ook een link van mijn gastouderbureau. Hierbij ben ik niet verantwoordelijk hoe zij omgaan met uw privacy.

Echter zijn wij bij een koppeling wel samen verantwoordelijk dat er een bureau wordt ingeschakeld.

Beeldmateriaal via bewakingscamera.

 • Wij hebben voor onze veiligheid en als controle als kinderen in bed liggen diverse camera’s hangen.
  Hierbij wordt wel beeld vastgelegd maar de opslag wordt wekelijks verwijderd (alleen die van de gang wordt maandelijks verwijderd na akkoord van de uren). De beelden zijn alleen in te zien na invoeren van een wachtwoord.

Minderjarigen.

 • Wij verwerken alleen die gegevens van minder jarigen als deze door ouders/verzorgers aan ons
 • zijn doorgegeven en van belang zijn voor de opvang.

Bewaartermijn

 • Wij bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is. Wij zijn wettelijk verplicht voor de belasting contracten en financiële gegevens 7 jaar te bewaren na ontbinden van het contract. Afspraken rondom de opvang worden bij beëindiging verwijderd

Beveiliging

 • Uw gegevens zijn beveiligd door middel van een wachtwoord en waar mogelijk door mijn vingerafdruk.
 • Daar waar het gaat om papieren gegevens deze zijn opgeborgen in een kast.

Rechten rond beveiliging van uw persoonlijke gegevens

 • U kunt altijd vragen deze in te zien
 • U kunt altijd bezwaar maken over het verwerken van uw gegevens.
 • Als het van belang is voor de opvang mag ik gegevens na schriftelijke toestemming verstekken aan andere partijen als dit nodig is voor de opvang of het welzijn van het kind.

 

Voor de “normale” wettelijke verplichtingen eerdergenoemd geeft u toestemming als u het contract tekent.

 

Klachten.

Als u klachten of vragen heeft rond het verwerken van persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met mij via hetpuzzelstukje@hotmail.nl
Ik kan u toelichten hoe en waarom ik bepaalde handelingen heb uitgevoerd.

 

Gastouderopvang “Het Puzzelstukje” wil u er tevens op wijzen dat u, als wij na overleg er samen niet uit komen, de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Agnes Klompenhouwer
Gastouderopvang “Het Puzzelstukje”

 

   *De privacy wetgeving is nog steeds in beweging en voor mij nog nieuw er kunnen dus nog zo nodig      aanpassingen gedaan worden in dit document.