Afspraken/regels rondom en tijdens de opvang. 


Deze huisregels zijn een ‘verkort’ overzicht en gelden als aanvulling op de ‘overeenkomst’ tussen ouders en gastouder.
Alle ouders dienen van deze regels op de hoogte te zijn.
Lees echter bij een eventuele koppeling altijd alle contract delen goed door.

Openingstijden: 

Dinsdag 7.00 tot 17.30
Woensdag 7.00 tot 13.00
Donderdag en Vrijdag: 7:00 tot 17.30

(minimaal 4 uur per aangevraagde dag en minimaal 8 uur per week)  

Halen en brengen:

Ouders blijven met het kind in de gang daar kunnen u ze helpen met jassen, schoenen en tassen.
Bij het weggaan graag het afscheid niet te lang laten duren omdat ik weer naar groep moet.
(Uiteraard kunnen we 'tijdelijk' anders afspreken als het nodig is voor het kindje!)


Om de rust zoveel mogelijk te bewaren hanteer ik haal en breng momenten.
 

 • 's morgens kunnen de kinderen gebracht worden tot 9.00 uur
 • halen of brengen tussen de middag kan van 12.00 tot 13.00
 • ophalen aan het eind van de dag kan vanaf 16.00

(Ik wil wel zo flexibel blijven dat als er een reden is om af te wijken van deze tijden dat dit uiteraard in overleg wel mogelijk is).

 

Vaak is het geen probleem als een kindje en keer eerder gebracht wordt, dit graag dan wel in overleg en uiterlijk 19.00 uur de dag voor de opvang.
Bij het ophalen kan het soms voorkomen dat het net iets later wordt.
Ook hier geldt overleg even of dit lukt! (Voor ongeveer een kwartiertje hoeft niet overlegd te worden maar wel graag even melden!)
Het kan zijn dat de plek bijvoorbeeld gaat worden ingevuld door een ander kindje, waardoor we dan over het maximale kinderaantal heen gaan. Maar ook omdat er privé afspraken om de opvanguren heen moet worden gepland.


Mocht er zich een keer een situatie voordoen dat het echt niet anders kan dan dient u zelf iets te regelen zodat het kind wordt opgehaald (dit komt gelukkig bijna nooit voor).

Mocht het kindje door iemand anders worden opgehaald moet dit altijd door de ouder zelf gemeld worden. Anders krijgen ze het kind niet mee!

In het geval van een voor mij onbekende persoon graag even een foto laten zien.
Ook kan ik om legitimatie vragen.

Afmelden van (gereserveerde) plek:
Afmelden van een opvang dag moet 2 weken voor de datum binnen zijn. Vakanties moeten 1 maand van te voren worden doorgegeven. 

Bij niet tijdig afmelden worden de uren volgens contract afspraken gewoon doorberekend. (Doorberekenen geldt ook bij ziekte) 

* Wel hanteren wij afwijkende regels als er langere tijd geen opvang nodig of gewenst is. 

Wijzigingen in de overeenkomst:
Veranderingen in de regels of afspraken worden minimaal 1 maand van tevoren doorgegeven ter controle. Na mondeling akkoord print ik deze uit en worden deze door de vraagouders en mij als gastouder ondertekend.

 • Bij niet akkoord kan er eventueel overleg gepleegd worden want het kan natuurlijk zijn dat er een redelijke uitleg is waarom ouders ergens niet mee akkoord gaan.
 • Echter zijn dit de regels van de opvang.
  Als ik mij niet kan vinden in deze aanvraag dan pas ik deze niet aan.
  Wanneer ouders dan toch niet willen ondertekenen dan zal over gegaan worden op ontbinding van het contract, volgens de geldende regels.

Medicijnen:

Het toedienen van medicijnen wordt zo veel mogelijk thuis gedaan.
(De eerste keer dient sowieso thuis gegeven te worden ivm eventuele allergische reacties) 
Mocht dit niet lukken doordat het vaker op een dag gegeven moet worden kan dit ook in de opvang. Ouders vullen hiervoor een formulier in.
De ouders blijven echter altijd hoofdverantwoordelijke!

Ziekte:
Op dit moment houden wij ons  aan de regels van het RIVM en de Branche organisatie.
U krijgt via het gastouderbureau de nieuwste versies van het opvangprotocol kijk dus ook zelf even of opvang geboden mag worden!


De volgende regels gelden sowieso binnen de opvang.
Wordt het kindje ziek tijdens de opvang dan neem ik contact met u op om een en ander even verder te bespreken.

Een kindje dat zich duidelijk niet lekker voelt en niet mee kan doen aan het normale ritme in de groep,
bij herhaaldelijk overgeven, ernstige diarree en bij koorts (38 graden of hoger) geld dat het kind zo spoedig mogelijk moet worden opgehaald!
Is het kindje thuis al ziek dan kunt u ook eventueel in overleggen of de aanwezigheid haalbaar is binnen de opvang.

 • Zeker bij besmettelijke ziektes en ziektes die gevaarlijk zijn voor hele jonge kinderen of zwangere (mede) gastouders! (Ik kijk dan even in de richtlijnen de GGB of opvang geboden mag worden!) 

Als het kind 24 uur klachten vrij is (zonder dat er paracetamol gegeven is!) mag het kind weer naar de opvang.

Deze uren worden wel doorgerekend.

 

Mocht de gastouder zelf ziek zijn dan wordt dit zo spoedig mogelijk gemeld.

Ontstaat dit tijdens de opvang en is het niet meer haalbaar de dag verdere opvang te bieden, in dit geval dient de ouder zo snel mogelijk te regelen dat het kind wordt opgehaald. 

Deze uren worden uiteraard niet berekend.

 

Eten en drinken:

Hierbij zitten wij aan tafel.
Tussen de eetmomenten door gebruiken we wel rietjes bekers of andere anti lek bekers die gewoon bereikbaar zijn, zodat de kinderen voldoende kunnen drinken over de dag verdeeld. (En zodat de kleintjes zo een beker niet per ongeluk om kunnen gooien.) 

Slapen:
Dit doen de kleintjes zoveel mogelijk op hun ‘eigen’ tijden, in principe in bed.
Als de ouders het goed vinden dat het kindje bij korte slaapjes in de box slaapt dan zou dit wel prettig zijn.
Op die manier hoef ik de groep minder vaak alleen te laten.

 • Als de kindjes ouder worden streven we naar een gezamenlijk slaapje. 

Buiten deze tijden is het dus handig als baby’s ook in de wandelwagen willen en mogen slapen.
Hierdoor zijn we dan wat flexibeler om eropuit te gaan als de grotere kinderen wakker worden.

 

Eigendommen:

Tassen, jassen, flesjes, eventueel eigen bekers graag voorzien van de naam.

 • Jassen hangen in de gang en de schoenen gaan uit.
  Ouders hoeven hun schoenen niet uit te doen let er echter wel even op dat ze niet vies en nat zijn!
  Dit voor de hygiëne omdat er veel en lekker op de grond gespeeld wordt.
 • Ouders zorgen voor voldoende luiers en een setje reserve kleding. 
 • Geen kleding met lange koortjes of uithangende lussen. Een broek met loshangende bretel staat super schattig maar kunnen gevaarlijke situaties opleveren!
 • Meegenomen eigen speelgoed is op eigen risico en andere kinderen mogen er ook mee spelen. Behalve een vaste “tut” als deze nodig is om een kind zijn eigen veilige gevoel te waarborgen.
 • Trek de kinderen kleren aan die vies mogen worden en waar het niet erg is als ze er een gat in krijgen door het vallen of kruipen!
 • Zorg voor “laagjes” kleding zodat ik onderdelen kan uit of aan kan doen als de temperatuur veranderd.

Tarieven:

Kijk voor het uurtarief en wat daarbinnen valt even op tabblad “Tarieven” hier staan de actuele gegevens.

Vakanties en vrije dagen:

Ik werk niet op nationale feestdagen. Overige vrije dagen worden ruim van tevoren doorgegeven.
Vakanties zijn over het algemeen in januari bekend.
Al deze dagen kunt u vinden onder het kopje ‘beschikbaarheid’ zo heeft u ook hier de meest recente versie.

Telefonisch bereikbaar:

Overdag heb ik vaak de telefoon wel bij me maar zal niet altijd in staat zijn te reageren.
Zijn er belangrijke zaken die niet kunnen wachten tot het ophalen van het kind en waar direct dus over gecommuniceerd moet worden??
Doe dit dan door te bellen! Stuur bij geen gehoor een duidelijke app met het verzoek contact met u op te nemen.
Dan bel ik u z.s.m. terug.

Het geluid van mijn telefoon gaat uit rond 19.00 uur en ‘s morgens rond 7.00 uur weer aan.
U krijgt altijd antwoord maar dus niet altijd direct!

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn kunt u altijd nog even contact met mij opnem