Afspraken/Regels rondom en tijdens de opvang.
Deze huisregels zijn een ‘verkort’ overzicht en gelden als aanvulling op de ‘overeenkomst’ tussen ouders en gastouder.
Alle ouders dienen van deze regels op de hoogte te zijn.
Lees bij een eventuele koppeling altijd alle contract delen goed door.

 

Openingstijden: 

Dinsdag,Donderdag en Vrijdag 7:00 tot 17:00 uur.


Halen en brengen:
Om de rust zoveel mogelijk te bewaren hanteer ik haal en breng momenten.

 • 's Morgens kunnen de kinderen gebracht worden tot 9.00 uur.
 • Ophalen aan het eind van de dag kan vanaf 16.00 uur.

Ik wil wel zo flexibel blijven dat als er een keer een belangrijke reden is om af te wijken van deze tijden dat dit uiteraard in overleg wel mogelijk is.

Vaak is het geen probleem als een kind een keer eerder gebracht wordt, dit graag dan wel in overleg en uiterlijk 19.00 uur de dag voor de opvang.


Bij het ophalen kan het soms voorkomen dat het net iets later wordt.
Ook hier geldt overleg even of dit lukt! Voor ongeveer een kwartiertje hoeft niet overlegd te worden.
Het kan zijn dat de plek bijvoorbeeld wordt ingevuld door een ander kind, waardoor we dan over het maximale kinderaantal heen gaan, maar ook omdat er privé afspraken om de opvanguren heen worden gepland.


Mocht er zich een keer een situatie voordoen dat het echt niet anders kan dan dient u zelf iets te regelen zodat het kind wordt opgehaald (dit komt gelukkig bijna nooit voor).

Mocht het kind door iemand anders worden opgehaald moet dit altijd door de ouder zelf gemeld worden, anders krijgt de ophaler het kind niet mee!
In het geval van een voor mij (nog) onbekende persoon graag even een foto laten zien.
Ook kan ik om legitimatie vragen.


Brengen en weggaan:

 • Bij het weggaan graag het afscheid niet te lang laten duren.
  We kunnen als het rustig is best even praten maar de kinderen gaan voor en zullen ondertussen ook aandacht krijgen. Voor belangrijke zaken graag een afspraak maken om even rustig te kunnen praten. 
 • Wees duidelijk bij het weggaan!

Afmelden van (gereserveerde) plek:

Aanvraag voor dagen die worden afgemeld dienen 2 weken (of langer) voor de opvang dag te worden doorgegeven. Zodat ik deze eventueel kan invullen met tijdelijke andere aanvragen.

 
De vraagouder betaalt bij beschikbaarheid van de gastouder de afgesproken contracturen. Ook bij ziekte van het kind. Extra aangevraagde uren die (toch) niet zijn afgenomen worden doorberekend.

 

De vraagouder heeft het recht om 3 weken per jaar onbetaald vrij te vragen, buiten de vrije dagen van de gastouder (geen opstapeling van losse dagen).

 

Vakanties en vrije dagen van de gastouder:

Ik werk niet op nationale feestdagen. Overige vrije dagen worden ruim van tevoren doorgegeven. Vakanties zijn over het algemeen in januari bekend.
Al deze dagen kunt u vinden onder het kopje ‘beschikbaarheid’ op de website, zo heeft u ook hier de meest recente versie.

 

Buiten de standaard vrije dagen die (voor zover dit al mogelijk is i.v.m. met toezegging van vakantiedagen van Erwin) begin van het jaar worden doorgegeven, neem ik alleen voor onvoorziene zaken vrij.
Ik denk hierbij aan bijvoorbeeld een crematie, feestje van naaste familie of hele goede vrienden of een doktersbezoek dat niet anders te plannen is. Deze uitzonderingen worden zo spoedig mogelijk doorgegeven.


Wijzigingen in de overeenkomst: 
Veranderingen in de regels of afspraken worden minimaal 1 maand van tevoren doorgegeven ter controle. Na mondeling akkoord print ik deze uit en worden deze door de vraagouders en mij als gastouder ondertekend.

 • Bij niet akkoord kan er eventueel overleg gepleegd worden, want het kan natuurlijk zijn dat er een redelijke uitleg is waarom ouders ergens niet mee akkoord gaan.
 • Echter zijn dit de regels van de opvang.
  Als ik mij niet kan vinden in deze aanvraag dan pas ik deze niet aan.
  Wanneer ouders dan toch niet willen ondertekenen dan zal overgegaan worden op ontbinding van het contract, volgens de geldende regels.

Medicijnen:
Het toedienen van medicijnen wordt zo veel mogelijk thuis gedaan (De eerste keer dient sowieso thuis gegeven te worden i.v.m. eventuele allergische reacties!).
Mocht dit niet lukken doordat het vaker op een dag gegeven moet worden kan dit ook in de opvang. Ouders vullen hiervoor een formulier in. De ouders blijven echter altijd hoofdverantwoordelijke!

Ziekte:
 
Wordt het kind ziek tijdens de opvang dan neem ik contact met u op om een en ander even verder te bespreken.
Een kind dat zich duidelijk niet lekker voelt en niet mee kan doen aan het normale ritme in de groep,
bij herhaaldelijk overgeven, ernstige diarree en bij koorts (38 graden of hoger) geldt dat het kind zo spoedig mogelijk moet worden opgehaald!
Is het kind thuis al ziek dan moet u ook even in overleggen of de aanwezigheid haalbaar is binnen de opvang.
Als een kind ziek is geweest mag het weer in de opvang komen als het 24 uur klachtvrij is (bij koorts geldt dat de koorts echt weg is zonder paracetamol).

 • Zeker bij besmettelijke ziektes en ziektes die gevaarlijk zijn voor hele jonge kinderen of zwangere (mede) gastouders! (Ik kijk dan ook even in de richtlijnen de GGD of opvang geboden mag worden!)

Deze uren worden wel doorgerekend.

Mocht de gastouder zelf ziek zijn dan wordt dit zo spoedig mogelijk gemeld.
Ontstaat dit tijdens de opvang en is het niet meer haalbaar de dag verdere opvang te bieden, in dit geval dient de ouder zo snel mogelijk te regelen dat het kind wordt opgehaald. 

Deze uren worden uiteraard niet berekend.

 

Eten en drinken:

Ontbijten doen de kinderen in principe thuis, mocht het zo zijn dat het beter uit komt omdat het erg vroeg is kan het ontbijt meegenomen worden (in overleg en tot 8:00 uur). 

Als het kindje het een keer niet op heeft mag het in ontbijt ook meegenomen worden. 

Lunch, fruit en tussendoortjes zit wel bij het tarief in. 

Hierbij zitten wij aan tafel. De kinderen drinken voornamelijk uit anti-lek bekers of rietjes bekers. Deze kunnen na het eten veilig op tafel blijven staan, zodat het kind eventueel tussen de vaste drink momenten zelf nog wat kan drinken.

Dit betekend overigens niet dat er nooit uit "gewone" bekers wordt gedronken.

Wij beginnen tegelijk met eten en wachten op elkaar tot iedereen klaar is.

Soms heb je echter trage eters dan kan het zijn dat de rest toch vast mag spelen of klaar gemaakt wordt voor hun slaapje.

 

Slapen:
Dit doen de kleintjes zoveel mogelijk op hun ‘eigen’ tijden, in principe in bed.
Als de ouders van baby’s het goed vinden dat het kindje bij korte slaapjes in de box slaapt dan zou dit wel prettig zijn. Op die manier hoef ik de groep minder vaak alleen te laten.

 • Als de kindjes ouder worden streven we naar een gezamenlijk slaapje ongeveer van 12.00 tot 14.00 uur.

Buiten deze tijden is het dus handig als baby’s ook in de wandelwagen willen en mogen slapen.
Hierdoor zijn we dan wat flexibeler om eropuit te gaan als de grotere kinderen wakker worden.

 

Eigendommen: 
Tassen, jassen, (eventuele eigen bekers) graag voorzien van de naam.

 • Jassen hangen in de gang en de schoenen gaan uit.
 • Ouders zorgen voor voldoende luiers en een setje reserve kleding.
 • Geen kleding met lange koortjes of uithangende lussen. Een broek met loshangende bretel staat super schattig maar kunnen gevaarlijke situaties opleveren!
 • Meegenomen eigen speelgoed is op eigen risico en andere kinderen mogen er ook mee spelen. Behalve een vaste “tut” als deze nodig is om een kind zijn eigen veilige gevoel te waarborgen.
 • Trek de kinderen kleren aan die vies mogen worden en waar het niet erg is als ze er een gat in krijgen door het vallen of kruipen!
 • Zorg voor “laagjes” kleding zodat ik onderdelen kan uit of aan kan doen als de temperatuur veranderd.

Tarieven:

Kijk voor het uurtarief en wat daarbinnen valt even op tabblad “Tarieven” op de website, hier staan de actuele gegevens.

 

Telefonisch bereikbaar: 
Overdag heb ik vaak de telefoon wel bij me maar zal niet altijd in staat zijn te reageren.
Zijn er belangrijke zaken die niet kunnen wachten tot het ophalen van het kind en waar direct dus over gecommuniceerd moet worden??
Doe dit dan door te bellen! Stuur bij geen gehoor een duidelijke app met het verzoek contact met u op te nemen. Dan bel ik u z.s.m. terug.

Ik ben bereikbaar van 7.00 uur tot 19.00 uur.
U krijgt altijd antwoord, maar dus niet altijd direct!

 

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn kunt u altijd even contact met mij opnemen.